Saigon Co.op kêu gọi người tiêu dùng tham gia chương trình khuyến mãi Tiêu dùng xanh lần thứ 10

 Nhằm lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường đồng thời kích cầu tiêu dùng và hỗ trợ nhận diện sản phẩm xanh đến người tiêu dùng, từ nay đến 12/6, Saigon Co.op tổ chức chương trình khuyến mãi Tiêu dùng xanh lần thứ 10.