Nền kinh tế 86.000 tỷ USD của thế giới được đóng góp bởi những ai?

Mỹ đứng đầu với 23,89% tổng GDP toàn cầu, theo sau đó là Trung Quốc chiếm 15,86%.Châu Á là khu vực chiếm tổng GDP lớn nhất trong nền kinh tế thế giới.

Mỹ đứng đầu với 23,89% tổng GDP toàn cầu, theo sau đó là Trung Quốc chiếm 15,86%.Châu Á là khu vực chiếm tổng GDP lớn nhất trong nền kinh tế thế giới.

Theo Trí Thức Trẻ

Trade Circle, chuyên trang tin tức bán lẻ số 1 Việt Nam